ამ ლოგიკური ამოცანის ამოხსნას, მხოლოდ საზრიანი ადამიანები შეძლებენ !

თავსატეხი-ეს არის შესანიშნავი საშულაება ტვინის ასამუშავებლად და იმისთვის, რომ სამყარო უფრო ღიად დავინახოთ.
ჩვენ გთავაზობთ ძალიან საიტერესო და ამავე დროს სახალისო თავსატეხს.
დააკვირიდით სურათს და ეცადოთ გამოიცნობთ, რას ნიშნავს მასზე გამოსახული, წრეები, სამკუთხედები, ისრები და კვადრატი.


პასუხი კი ასეთია:

ისრები არის მეტობის და ნაკლებობის ნიშნები, სამკუთხედი არის ტოლობის ნიშანი, კვადრატი კი პლიუსი.
გამოდის რომ:

OO = OO
O < OO
OO > O
O + O = OO

ads
adsads